Round 1 – Ratoath v Bye – 28/03
Round 2 – St Colmcilles v Ratoath – 12/04
Round 3 – Ratoath v Summerhill – 19/04
Round 4 – Don/Ash v Ratoath – 25/04
Round 5 – Ratoath v Boardsmill – 09/05
Round 6 – Duleek v Ratoath – 16/05
Round 7 – Ratoath v G/Colmcille 23/05